Om föreningen

Om SUGI

 

SUGI - Synskadade Umgänge Gemenskap Idrott, bildades på 1970-talet i Göteborg och är en förening som vänder sig till personer med synnedsättning.

 

Vi erbjuder våra medlemmar en aktiv, rolig och givande fritid med möjlighet att träffa nya bekanta, knyta kontakter, idrotta och resa.

 

SUGIs långsiktiga mål är:

 

* Att vara en förening som verkar för umgänge och gemenskap i en integrerad verksamhet, i en jämlik miljö med likartade villkor för alla.

 

* Att synskadade och blinda ska kunna självständigt genomföra egna aktiviteter utan att vara beroende av närstående.

 

* Att gemensamt arbeta för att stärka synskadades självkänsla och självkännedom.

 

Aktiv Fritid

 

Det är viktigt för oss att våra medlemmar trivs och känner sig välkomna, delaktiga och säkra. Vi erbjuder därför alltid ledsagning under våra aktiviteter. Föreningen strävar efter att vara lyhörd och öppen för alla våra medlemmars intressen och behov, och på så vis skapa förutsättningar för utveckling och variation.

 

Som medlem i SUGI erbjuds du:

 

* Idrottsmöjligheter, antingen genom någon av våra endagsaktiviteter, motionslopp, eller genom veckoträning.

 

* Resor, inom och utanför landets gränser.

 

* Trivselaktiviteter, såsom chokladprovning, vinprovning, adventsmys, och semmeldag.

 

Låter detta intressant?

 

Tag gärna kontakt med oss på styrelse@sugi.se om du har frågor.

 

sugi.se © 2016 • styrelse@sugi.se

Använd SUGIs Postgiro för inbetalningar

PG 73 59 57-3