Riktlinjer ledsagning

 

Riktlinjer för ledsagning i SUGIs regi

 

SUGIs ledsagare är volontärer. Dessa är ensamma ansvariga för cirka tre till fyra deltagare med olika grad av synnedsättning. Det innebär att deltagarna delar på ledsagarens uppmärksamhet och tjänster under dagen.

 

Vi rekommenderar att personer med synnedsättning alltid skall ha tillgång till sin vita käpp, detta för att själv kunna röra sig mindre sträckor vid behov.

 

För att ledsagare ska ha rimliga villkor så startar ledsagarna sitt uppdrag vid frukost och frigörs från sitt uppdrag i normalfallet vid kl 22:00. Undantag vid sena gemensamma middagar, vid sen ankomst till hotell vid resor, eller liknande situationer som är svåra att råda över.

 

SUGIs ledsagare ska:

•Assistera med fysisk ledsagning. Denna ledsagning sker oftast med en ledsagare per två personer med grav synnedsättning.

•Assistera med att hämta mat på bufféer.

•Beskriva omgivning - exempelvis vid sightseeing, shopping, eller promenader.

•Assistera vid sociala kontakter, exempelvis att hitta reseledaren, hitta gruppen, eller en specifik person som deltagaren vill tala med.

•Assistera genom att söka igenom hotellrum eller liknande efter glömda/borttappade saker under resan, och innan hemfärd.

SUGIs ledsagare ska inte:

•Hjälpa deltagaren med hans/hennes personliga hygien, eller i duschen.

•Hjälpa deltagaren med bäddning, städning, tvätt, väckning på morgonen, eller liknande.

•Bära deltagarens väskor, eller att vara ansvarig för packning vid hemfärd.

•I stor utsträckning hjälpa till med att hantera maten som serveras.

•Ledsagare förväntas inte ta något ansvar för en deltagare som är starkt alkoholpåverkad.

Vi hoppas att dessa riktlinjer skall underlätta för både deltagare och ledsagare under resor och aktiviteter.

 

Om en deltagare behöver mer hjälp av sin ledsagare än SUGIs frivilliga kan ge, så tror vi att deltagaren får ut mer av aktiviteten/resan med en egen assistent.

 

SUGI som arrangör förbehåller sig rätten att i vissa fall bedöma hjälpbehovet hos en anmäld deltagare som för stort för de egna ledsagarna - och därför kräva att deltagaren tar med sig en egen assistent. SUGI bekostar då inte assistentens deltagaravgift eller övriga utgifter

 

 

 

 

 

 

sugi.se © 2016 • styrelse@sugi.se

Använd SUGIs Postgiro för inbetalningar

PG 73 59 57-3