Styrelsen

 

Styrelsen

 

 

 

2016 års styrelse har 8 medlemmar.

 

Maila hela styrelsen på styrelse@sugi.se

 

Vill du kontakta någon enskild av oss finns information nedan.

 

 

 

Ordförande

Elin Forsgren

elin@sugi.se

 

Kassör

Peter Andersson

peter@sugi.se

 

Vice Kassör

Hosein Khorshid

hosein@sugi.se

 

Sekreterare

Koshe Mahmod

koshe@sugi.se

 

Vice Sekreterare

Andreas Cederloo

andreas@sugi.se

 

Vice Ordförande

Esa Kallioniemi

esa@sugi.se

 

Ledamot

Krister Frank

krister@sugi.se

 

Ledamot

Ida Stjernkvist

ida@sugi.se

 

 

 

Stadgar

 

Riktlinjer ledsagning

 

 

 

sugi.se © 2016 • styrelse@sugi.se

Använd SUGIs Postgiro för inbetalningar

PG 73 59 57-3